ANVA ontstond in 1975 als maatschappijonafhankelijk automatiseringsproject van de NVA (nu Adfiz). Met nieuwe, innovatieve

producten en diensten op het gebied van standaardisatie, digitalisering en ketenintegratie bewijzen we al meer dan 35 jaar een betrouwbare en solide partner te zijn. De ontwikkelingen in de verzekeringsbranche zorgen er voor dat onze klanten duidelijke keuzes moeten maken en processen continu moeten optimaliseren. Wij baseren deze optimalisatie op vier pijlers:

  1. Een betrouwbare administratie die het financiële proces ondersteunt en zorgt dat onze klant altijd up to date is;
  2. Optimale ketenintegratie met een grote hoeveelheid koppelingen naar dienstverlenende leveranciers;
  3. Effectief klantcontact waarbij diverse tools voor meer contactmomenten en een hogere klanttevredenheid zorgen en
  4. inzichtelijke managementinformatie waarbij heldere rapportageformats er voor zorgendat het rendement te allen tijden in gaten wordt gehouden.

Bovendien biedt ANVA slimme outsource concepten, zodat onze klanten zich volledig kunnen richten op hun eigen klanten.